Start Planning
Suriname

Feestdagen in Suriname

Ontdek komende feestdagen voor Suriname en begin met het plannen van uw vrije tijd.

Feestdagen in Suriname worden geregeld door de wet van de nationale feestdagen van het land, die is ingesteld om jaarlijkse betaalde feestdagen voor alle werknemers te garanderen. Volgens de wet hebben alle werknemers recht op 12 betaalde vakantiedagen na een jaar ononderbroken werk. Twee extra dagen worden toegekend voor de volgende drie dienstjaren.

Betaalde vakantiedagen worden gemaximeerd op gemiddeld 18 dagen na het vierde jaar van indiensttreding. Alle werknemers hebben recht op een extra premie van 50 procent boven het dagloon voor werkzaamheden die worden uitgevoerd op een nationaal erkende officiële feestdag. Seizoensvakanties kunnen door werkgevers worden waargenomen volgens de voorwaarden uiteengezet in een arbeidsovereenkomst of vakbondsonderhandelingsovereenkomst.

Voorgaande jarens